Pregătirea, editarea și corectarea documentelor

... un proces de organizare, a tuturor documentelor ce compun la un moment dat un dosar, pentru a fi supuse unor procese suplimentare de editare

Citește mai mult ...

Tehnoredactare și procesare texte

... stabilirea, pe baza unei cercetări amănunțite a unui text în vederea publicării lui (cu adnotații critice și explicative) și îngrijirea corectării, îmbunătățirii, rectificării, retușarii textului.

Citește mai mult ...

Fotocopiere și multiplicare documente

... copiere a unui document existent în format fizic, prin intermediul unui echipament specific (copiator, multifuncțională) și multiplicarea lui în numărul dorit de exemplare

Citește mai mult ...