Firma noastră vă oferă următoarele servicii:

 • pregătirea documentelor
 • editarea și corectarea documentelor
 • tehnoredactarea și procesarea de texte
 • servicii suport de secretariat
 • transcrierea documentelor și alte servicii de secretariat
 • scrierea scrisorilor sau CV-urilor
 • asigurarea de servicii de corespondență cum ar fi: presortarea, scrierea adreselor, etc. (cu excepția publicității directe prin poștă)
 • fotocopierea
 • multiplicarea
 • alte servicii de copiere a documentelor (fara asigurarea serviciilor de tiparire, cum ar fi tiparirea offset, tiparirea rapida, tiparirea digitala, servicii de pre-tiparire

Prețul serviciilor se stabilește cu fiecare client în parte pornind de la:

 • timpul de muncă alocat;
 • materiale consumabile folosite: consumabile multifuncțională, papetărie și rechizite;
 • caracterul de urgență al lucrării solicitate;
 • calitatea produsului (a printului, a copiei)
 • caracteristicile tehnoredactării/redactării;